CSES - Samat painot Tehtäväsi on tutkia, onko annetun verkon jokaisella virittävällä puulla sama paino.

Voit olettaa, että solmuja on enintään $50$ ja luokan metodeita kutsutaan enintään $100$ kertaa. Jokaisen kaaren paino on kokonaisluku välillä $1 \dots 1000$.

Toteuta tiedostoon sameweight.py luokka SameWeight, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • add_edge lisää solmujen $a$ ja $b$ välille kaaren, jonka paino on $x$
 • check ilmoittaa, onko verkon kaikilla virittävillä puilla sama paino (jos verkko ei ole yhtenäinen, haluttu vastaus on True)
class SameWeight:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_edge(self,a,b,x):
    # TODO

  def check(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  s = SameWeight(4)
  s.add_edge(1,2,2)
  s.add_edge(1,3,3)
  print(s.check()) # True
  s.add_edge(1,4,3)
  print(s.check()) # True
  s.add_edge(3,4,3)
  print(s.check()) # True
  s.add_edge(2,4,1)
  print(s.check()) # False