CSES - Samat painot

Tehtäväsi on tutkia, onko annetun verkon jokaisella virittävällä puulla sama paino.

Voit olettaa, että solmuja on enintään 50 ja luokan metodeita kutsutaan enintään 100 kertaa. Jokaisen kaaren paino on kokonaisluku välillä 1 \dots 1000.

Toteuta tiedostoon sameweight.py luokka SameWeight, jossa on seuraavat metodit:

 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • add_edge lisää solmujen a ja b välille kaaren, jonka paino on x
 • check ilmoittaa, onko verkon kaikilla virittävillä puilla sama paino (jos verkko ei ole yhtenäinen, haluttu vastaus on True)
class SameWeight:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_edge(self,a,b,x):
    # TODO

  def check(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  s = SameWeight(4)
  s.add_edge(1,2,2)
  s.add_edge(1,3,3)
  print(s.check()) # True
  s.add_edge(1,4,3)
  print(s.check()) # True
  s.add_edge(3,4,3)
  print(s.check()) # True
  s.add_edge(2,4,1)
  print(s.check()) # False