CSES - Suurin joukko

Luvut 1,2,\dots,n ovat aluksi jokainen omassa joukossaan. Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jossa voi yhdistää kaksi joukkoa sekä hakea suurimman joukon koon.

Voit olettaa, että n on enintään 10^5 ja luokan metodeita kutsutaan enintään 10^5 kertaa.

Toteuta tiedostoon maxset.py luokka MaxSet, jossa on seuraavat metodit:

 • konstruktori, jolle annetaan lukujen määrä
 • merge yhdistää joukot, joissa on luvut a ja b (jos ne ovat eri joukoissa)
 • get_max ilmoittaa suurimman joukon koon
class MaxSet:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def merge(self,a,b):
    # TODO

  def get_max(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  m = MaxSet(5)
  print(m.get_max()) # 1
  m.merge(1,2)
  m.merge(3,4)
  m.merge(3,5)
  print(m.get_max()) # 3
  m.merge(1,5)
  print(m.get_max()) # 5