CSES - Tira-jonot

Tehtäväsi on laskea, moniko annetun merkkijonon osajono sisältää merkit t, i, r ja a jossakin järjestyksessä.

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n).

Toteuta tiedostoon sequences.py funktio count, joka palauttaa haluttujen osajonojen määrän.

def count(s):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count("aybabtu")) # 0
  print(count("tira")) # 1
  print(count("ritari")) # 6
  print(count("tiratiratira")) # 45
  print(count("xaxrxixtx")) # 4

Selitys: Esimerkiksi merkkijonossa ritari on kuusi haluttua osajonoa: itar, itari, rita, ritar, ritari ja tari.