CSES - Listan halkaisu

Annettuna on lista, jossa on n kokonaislukua. Tehtäväsi on laskea, monellako tavalla listan voi halkaista kahteen osaan niin, että molemmissa osissa pienin luku on sama.

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n).

Toteuta tiedostoon listsplit.py funktio count, joka palauttaa halutun tuloksen.

def count(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count([2,1,1,3])) # 1
  print(count([1,1,1,1])) # 3
  print(count([1,2,3,1,2,3])) # 3
  print(count([1,2,3,4,3,2,1])) # 6
  print(count([4,3,2,1,2,3,4])) # 0