CSES - Sama bitti

Annettuna on bittijono, joka muodostuu merkeistä 0 ja 1. Monellako tavalla voit valita bittijonosta kaksi kohtaa niin, että molemmissa kohdissa on sama bitti?

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n).

Toteuta tiedostoon samebit.py funktio count, joka palauttaa halutun tuloksen.

def count(s):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(count("0101")) # 2
    print(count("000000")) # 15
    print(count("000111")) # 6
    print(count("00100001101100")) # 46