CSES - Ainoa luku

Annettuna on lista, jossa on n kokonaislukua. Luvuista n-1 on samaa lukua ja lisäksi listalla on jokin toinen luku, joka esiintyy vain kerran. Tehtäväsi on etsiä tämä luku.

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n). Voit olettaa, että n>2.

Toteuta tiedostoon onlyone.py funktio find, joka palauttaa halutun tuloksen.

def find(t):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(find([1,1,2,1])) # 2
    print(find([4,5,5])) # 4
    print(find([1,1,1,1,2])) # 2
    print(find([8,8,5,8,8])) # 5