CSES - Sama merkki

Merkkijonon osajono on yhtenäinen merkkijonon sisällä oleva merkkijono. Esimerkiksi merkkijonon abc osajonot ovat a, b, c, ab, bc ja abc. Tehtäväsi on laskea, monessako merkkijonon osajonossa jokainen merkki on sama.

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n).

Toteuta tiedostoon samechar.py funktio count, joka palauttaa halutun tuloksen.

def count(s):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(count("aaa")) # 6
    print(count("abbbcaa")) # 11
    print(count("abcde")) # 5