CSES - Aikavaativuudet
Ilmoita jokaisen algoritmin aikavaativuus. Oikea vastaus on aina jokin seuraavista: O(1), O(log n), O(n), O(n^2), O(n^3).

Kun painat lähetysnappia, vastauksesi tarkastetaan ja voit tarvittaessa korjata vastausta. Kun kaikki vastaukset ovat oikein, saat pisteen tehtävästä.

Algoritmi 1
for i = 1 to n
  for j = 1 to n
    ...
Aikavaativuus:

Algoritmi 2
for i = 1 to n
  ...
for i = 1 to n
  ...
for i = 1 to n
  ...
Aikavaativuus:

Algoritmi 3
for i = 1 to 2*n
  for j = 1 to n
    ...
Aikavaativuus:

Algoritmi 4
k = 0
while k < n
  k += 2
Aikavaativuus:

Algoritmi 5
k = n*n
while k > 0
  k -= 1
Aikavaativuus:

Algoritmi 6
k = 0
for i = 1 to n
  while k < i
    k += 1
Aikavaativuus:

Algoritmi 7
for i = 1 to 1000
  ...
Aikavaativuus:

Algoritmi 8
for i = 1 to n
  if i%2 == 0
    break
Aikavaativuus: