CSES - Kolmas lista Sinulle annetaan kaksi listaa $A$ ja $B$, joissa molemmissa on lukujen $1 \dots n$ permutaatio ja jokaisessa kohdassa $A[ i] \neq B[ i]$.

Tehtäväsi on muodostaa kolmas lista $C$, jossa myös on lukujen $1 \dots n$ permutaatio ja jokaisessa kohdassa $A[ i] \neq C[ i]$ ja $B[ i] \neq C[ i]$.

Esimerkiksi kun $A=[1,3,2,4]$ ja $B=[4,1,3,2]$, yksi mahdollinen ratkaisu on $C=[3,2,4,1]$.

Voit olettaa, että $3 \le n \le 10^5$. Voit muodostaa minkä tahansa kelvollisen ratkaisun. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on $O(n)$.

Python

Toteuta tiedostoon thirdlist.py funktio create, joka muodostaa listan.
def create(a,b):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  a = [1,3,2,4]
  b = [4,1,3,2]
  c = create(a,b)
  print(c)
Java

Toteuta tiedostoon ThirdList.java metodi create, joka muodostaa listan.
public class ThirdList {
  public int[] create(int[] a, int[] b) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    ThirdList t = new ThirdList();
    int[] a = {1,3,2,4};
    int[] b = {4,1,3,2};
    int[] c = t.create(a,b);
    System.out.println(Arrays.toString(c));
  }
}