CSES - Yksi merkki Tehtäväsi on laskea, monessako merkkijonon osajonossa jokainen merkki on sama. Esimerkiksi merkkijonossa abbbcaa tällaiset osajonot ovat
 • a (kolmesti)
 • aa
 • b (kolmesti)
 • bb (kahdesti)
 • bbb
 • c
eli yhteensä $11$ osajonoa.

Voit olettaa, että merkkijono muodostuu merkeistä az ja siinä on enintään $10^5$ merkkiä. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on $O(n)$.

Python

Toteuta tiedostoon onechar.py funktio count, joka palauttaa halutun tuloksen.
def count(s):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count("aaa")) # 6
  print(count("abbbcaa")) # 11
  print(count("abcde")) # 5
Java

Toteuta tiedostoon OneChar.java metodi count, joka palauttaa halutun tuloksen.
public class OneChar {
  public long count(String s) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    OneChar o = new OneChar();
    System.out.println(o.count("aaa")); // 6
    System.out.println(o.count("abbbcaa")); // 11
    System.out.println(o.count("abcde")); // 5
  }
}