CSES - Sama merkki Tehtäväsi on laskea, monessako merkkijonon osajonossa ensimmäinen ja viimeinen merkki on sama. Esimerkiksi merkkijonossa ababca tällaiset osajonot ovat
 • a (kolmesti)
 • aba
 • ababca
 • abca
 • b (kahdesti)
 • bab
 • c
eli yhteensä $10$ osajonoa.

Voit olettaa, että merkkijono muodostuu merkeistä az ja siinä on enintään $10^5$ merkkiä. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on $O(n)$.

Python

Toteuta tiedostoon bothsame.py funktio count, joka palauttaa halutun tuloksen.
def count(s):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count("aaa")) # 6
  print(count("abcd")) # 4
  print(count("ababca")) # 10
Java

Toteuta tiedostoon BothSame.java metodi count, joka palauttaa halutun tuloksen.
public class BothSame {
  public long count(String s) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    BothSame b = new BothSame();
    System.out.println(b.count("aaa")); // 6
    System.out.println(b.count("abcd")); // 4
    System.out.println(b.count("ababca")); // 10
  }
}