CSES - Kaksi merkkiä Tehtäväsi on laskea, monessako merkkijonon osajonossa on tasan kahta eri merkkiä. Esimerkiksi merkkijonossa aabacba tällaiset osajonot ovat
 • aab
 • aaba
 • ab
 • aba
 • ac
 • ba (kahdesti)
 • cb
eli yhteensä $8$ osajonoa.

Voit olettaa, että merkkijono muodostuu merkeistä az ja siinä on enintään $10^5$ merkkiä. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on $O(n)$.

Python

Toteuta tiedostoon twochar.py funktio count, joka ilmoittaa osajonojen määrän.
def count(s):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count("aaaa")) # 0
  print(count("abab")) # 6
  print(count("aabacba")) # 8
  print(count("abacaadbaacaa")) # 21
Java

Toteuta tiedostoon TwoChar.java metodi count, joka ilmoittaa osajonojen määrän.
public class TwoChar {
  public long count(String s) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    TwoChar t = new TwoChar();
    System.out.println(t.count("aaaa")); // 0
    System.out.println(t.count("abab")); // 6
    System.out.println(t.count("aabacba")); // 8
    System.out.println(t.count("abacaadbaacaa")); // 21
  }
}