CSES - Alitaulukko II
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Annettuna on taulukko, jossa on n lukua. Tehtäväsi on etsiä siitä alitaulukko, jonka lukujen summa on jaollinen n:llä.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: taulukon koko. Taulukon luvut on numeroitu 1,2,\ldots,n.

Sitten syötteessä on n lukua x_1,x_2,\ldots,x_n: taulukon sisältö.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa kaksi kokonaislukua a ja b: halutun alitaulukon alku- ja loppukohta.

Jos ratkaisuja on useita, voit tulostaa minkä tahansa. Ratkaisu on olemassa aina.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 1 \le x_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

5
4 3 1 1 2

Tuloste:

2 4