CSES - Alitaulukko II
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Annettuna on taulukko, jossa on $n$ lukua. Tehtäväsi on etsiä siitä alitaulukko, jonka lukujen summa on jaollinen $n$:llä.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: taulukon koko. Taulukon luvut on numeroitu $1,2,\ldots,n$.

Sitten syötteessä on $n$ lukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: taulukon sisältö.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$: halutun alitaulukon alku- ja loppukohta.

Jos ratkaisuja on useita, voit tulostaa minkä tahansa. Ratkaisu on olemassa aina.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le x_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
5
4 3 1 1 2


Tuloste:
2 4