CSES - Huoneet
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Talossa on n huonetta, ja tiedät jokaisen huoneen istumapaikkojen määrän.

Sinun täytyy etsiä huoneet m ryhmälle. Tiedät jokaisesta ryhmästä, montako henkilöä siinä on. Voit sijoittaa ryhmän huoneeseen, jos istumapaikkojen määrä on vähintään ryhmän henkilöiden määrä. Tiettyyn huoneeseen voidaan sijoittaa enintään yksi ryhmä.

Montako ryhmää pystyt sijoittamaan huoneisiin korkeintaan?

Syöte

Ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua n ja m: huoneiden määrä ja ryhmien määrä.

Toisella rivillä on n kokonaislukua h_1,h_2,\ldots,h_n: montako istumapaikkaa kussakin huoneessa on.

Kolmannella rivillä on m kokonaislukua r_1,r_2,\ldots,r_m: montako henkilöä kussakin ryhmässä on.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: montako ryhmää pystyt sijoittamaan huoneisiin.

Rajat

  • 1 \le n, m \le 10^5
  • 1 \le h_i, r_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

5 4
6 3 7 6 8
5 9 8 8

Tuloste:

2