CSES - Alitaulukko
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Annettuna on taulukko, jossa on n lukua. Tehtäväsi on laskea, monessako taulukon alitaulukossa lukujen summa on 0.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: taulukon koko.

Seuraavalla rivillä on n kokonaislukua t_1,t_2,\ldots,t_n, jotka kuvaavat taulukon sisällön.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: vastaus tehtävään.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • -10^9 \le t_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

5
3 4 0 1 -5

Tuloste:

2