CSES - Alitaulukko
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Annettuna on taulukko, jossa on $n$ lukua. Tehtäväsi on laskea, monessako taulukon alitaulukossa lukujen summa on 0.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: taulukon koko.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $t_1,t_2,\ldots,t_n$, jotka kuvaavat taulukon sisällön.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: vastaus tehtävään.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $-10^9 \le t_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
5
3 4 0 1 -5


Tuloste:
2