CSES - Datatähti 2022 alku - Ositus (Partitioning)
 • Time limit: 1.00 s
 • Memory limit: 512 MB
Tehtäväsi on laskea, monellako tavalla merkkijono voidaan jakaa osiin niin, että missään osassa ei esiinny kahta samaa merkkiä.

Esimerkiksi kun merkkijono on abac, mahdolliset jaot ovat:
 • a+b+a+c
 • a+b+ac
 • a+ba+c
 • a+bac
 • ab+a+c
 • ab+ac
Koska tehtävän vastaus voi olla suuri luku, tulosta vastaus modulo $10^9+7$ eli vastauksen jakojäännös luvulla $10^9+7$.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on merkkijono, jossa on $n$ merkkiä ja joka muodostuu merkeistä az.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: tehtävän vastaus modulo $10^9+7$.

Esimerkki

Syöte:
aybabtu

Tuloste:
44

Osatehtävä 1 (40 pistettä)
 • $1 \le n \le 10$
Osatehtävä 2 (25 pistettä)
 • $1 \le n \le 100$
Osatehtävä 3 (35 pistettä)
 • $1 \le n \le 10^6$


Your task is to compute in how many ways a given string may be partitioned, such that no part contains the same character twice.

For the string abac, for example, the possible partitions are:
 • a+b+a+c
 • a+b+ac
 • a+ba+c
 • a+bac
 • ab+a+c
 • ab+ac
Because the answer to the task may be a large number, print the answer modulo $10^9+7$, i.e. the remainder when dividing the answer
by the number $10^9+7$.

Input

The only line of input contains a string which has $n$ characters among az.

Output

Print one integer: the answer to the task modulo $10^9+7$.

Example

Input:
aybabtu

Output:
44

Subtask 1 (40 points)
 • $1 \le n \le 10$
Subtask 2 (25 points)
 • $1 \le n \le 100$
Subtask 3 (35 points)
 • $1 \le n \le 10^6$