CSES - Datatähti 2022 alku - Spiraali
  • Language:
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Tarkastellaan $n \times n$ -kokoista spiraalia, joka sisältää luvut $1 \dots n^2$ aloittaen vasemmasta yläkulmasta ja kiertäen vastapäivään. Tämän tehtävän oletuksena on, että $n$ on aina parillinen.

Esimerkiksi tapauksessa $n=6$ spiraali näyttää tältä:

Tehtäväsi on selvittää tehokkaasti tietyssä kohdassa spiraalia oleva luku.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi lukua $n$ ja $t$: spiraalin koko ja testien määrä.

Tämän jälkeen syötteessä on $t$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden testin. Rivillä on kaksi kokonaislukua $y$ ja $x$: rivi ja sarake.

Tuloste

Tulosta jokaisesta testistä rivillä $y$ sarakkeessa $x$ oleva luku.

Esimerkki

Syöte:
6 5
1 1
2 5
4 2
4 4
5 6


Tuloste:
1
30
23
35
12


Osatehtävä 1 (15 pistettä)
  • $n=10$
  • $t=100$
Osatehtävä 2 (20 pistettä)
  • $n=1000$
  • $t=1000$
Osatehtävä 3 (65 pistettä)
  • $n=10^9$
  • $t=1000$