CSES - Datatähti 2022 alku - Merkkijono
  • Language:
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Merkkijonossa on alussa vain merkki a. Tämän jälkeen joka askeleella merkkijonon alkuun, loppuun ja kaikkiin väleihin lisätään seuraava merkki aakkosissa. Merkkijono alkaa muodostua seuraavasti:
  1. a
  2. bab
  3. cbcacbc
  4. dcdbdcdadcdbdcd
  5. ...
Mikä on merkkijonon sisältö vaiheessa $n$?

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$.

Tuloste

Tulosta merkkijonon sisältö vaiheessa $n$.

Esimerkki

Syöte:
3

Tuloste:
cbcacbc

Arvostelu

Kaikissa testeissä $1 \le n \le 16$. Saat tehtävästä $100$ pistettä, jos koodisi tuottaa oikean vastauksen jokaisessa testissä.