CSES - Datatähti 2022 alku - Karkit (Candy)
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Vihtorilla on $n$ euroa rahaa. Nallekarkki maksaa $a$ euroa ja suklaakarkki maksaa $b$ euroa. Montako karkkia Vihtori voi ostaa enintään?

Syöte

Syötteessä on kolme riviä, joilla on kokonaisluvut $n$, $a$ ja $b$.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: tehtävän vastaus.

Esimerkki

Syöte:
11
3
4


Tuloste:
3

Selitys: Vihtorilla on $11$ euroa rahaa, nallekarkki maksaa $3$ euroa ja suklaakarkki maksaa $4$ euroa. Vihtori voi ostaa enintään kolme karkkia, esimerkiksi kaksi nallekarkkia ja yhden suklaakarkin hintaan $3+3+4=10$ euroa.

Arvostelu

Kaikissa testeissä $1 \le n,a,b \le 100$. Saat tehtävästä $100$ pistettä, jos koodisi tuottaa oikean vastauksen jokaisessa testissä.Vihtori has $n$ euros of money. A gummy bear costs $a$ euros and a chocolate candy costs $b$ euros. How many candies can Vihtori buy at most?

Input

The input consists of three lines: the integers $n$, $a$ and $b$.

Output

Print one integer: the answer to the task.

Example

Input:
11
3
4


Output:
3

Explanation: Vihtori has $11$ euros of money, a gummy bear costs $3$ euros and a chocolate candy costs $4$ euros. Vihtori can buy at most three candies, choosing for example two gummy bears and one chocolate candy, priced $3+3+4=10$ euros.

Grading

For each test, $1 \le n,a,b \le 100$. You will get $100$ points from the task if your code produces the correct answer to each test.