CSES - Datatähti 2022 alku - Results
Submission details
Task:Karkit
Sender:MatvaZ
Submission time:2021-10-05 22:03:43
Language:CPython3
Status:READY
Result:100
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED100
Test results
testverdicttime
#1ACCEPTED0.02 sdetails
#2ACCEPTED0.02 sdetails
#3ACCEPTED0.02 sdetails
#4ACCEPTED0.02 sdetails
#5ACCEPTED0.02 sdetails

Code

n = int(input())    #Rahamäärä
a = int(input())    #Nallekarkki hinta
b = int(input())    #Suklaakarkki hinta

if a <= b:   #Selvitetään kumpi karkki on halvempi
  x = a
  g = b
else:
  x = b
  g = a

z = n//x     #Kuinka monta karkkia saadaan
y = n-(z*x)
if y > g:
  while y > g:
    y-g
    z =+ 1
print(z)

Test details

Test 1

Verdict: ACCEPTED

input
100
1
1

correct output
100

user output
100

Test 2

Verdict: ACCEPTED

input
1
100
100

correct output
0

user output
0

Test 3

Verdict: ACCEPTED

input
50
2
3

correct output
25

user output
25

Test 4

Verdict: ACCEPTED

input
100
17
3

correct output
33

user output
33

Test 5

Verdict: ACCEPTED

input
5
5
5

correct output
1

user output
1