CSES - Monta alkiota

Muuta kurssimateriaalin luokkaa TreeSet niin, että sama alkio voi toistua monta kertaa. Tämä vaatii muutoksia materiaalin metodeihin. Toteuta lisäksi metodi count, joka ilmoittaa, montako kertaa tiettyä alkio toistuu.

Toteuta tiedostoon treemany.py luokka TreeSet seuraavan mallin mukaisesti.

class TreeSet:
  def add(self, x):
    # TODO

  def __contains__(self, x):
    # TODO

  def __repr__(self):
    # TODO

  def count(self, x):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  s = TreeSet()
  s.add(4)
  s.add(1)
  s.add(2)
  s.add(1)
  print(s) # [1, 1, 2, 4]
  print(1 in s) # True
  print(2 in s) # True
  print(3 in s) # False
  print(4 in s) # True
  print(s.count(1)) # 2
  print(s.count(2)) # 1
  print(s.count(3)) # 0
  print(s.count(4)) # 1