CSES - Edellinen ja seuraava

Lisää luokkaan TreeSet metodit prev ja next, jotka etsivät materiaalissa kuvatulla tavalla edellisen ja seuraavan alkion. Jos alkioita ei ole, metodien tulee palauttaa None.

Toteuta tiedostoon prevnext.py luokka TreeSet seuraavan mallin mukaisesti.

class TreeSet:
  # metodit materiaalista

  def prev(self, x):
    # TODO

  def next(self, x):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  s = TreeSet()
  s.add(2)
  s.add(5)
  print(s.prev(5)) # 2
  print(s.prev(2)) # None
  print(s.next(1)) # 2
  print(s.next(2)) # 5
  print(s.next(5)) # None