CSES - Puun korkeus

Lisää materiaalin luokkaan TreeSet metodi height, joka palauttaa binäärihakupuun korkeuden.

Toteuta tiedostoon treeheight.py luokka TreeSet seuraavan mallin mukaisesti.

class TreeSet:
  # metodit materiaalista

  def height(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  s = TreeSet()
  print(s.height()) # -1
  s.add(2)
  print(s.height()) # 0
  s.add(1)
  print(s.height()) # 1
  s.add(3)
  print(s.height()) # 1
  s.add(4)
  print(s.height()) # 2