CSES - Pienin ja suurin

Lisää luokkaan TreeSet metodit min ja max, jotka etsivät materiaalissa kuvatulla tavalla pienimmän ja suurimman alkion. Jos alkioita ei ole, metodien tulee palauttaa None.

Toteuta tiedostoon minmax.py luokka TreeSet seuraavan mallin mukaisesti.

class TreeSet:
  # metodit materiaalista

  def min(self):
    # TODO

  def max(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  s = TreeSet()
  print(s.min()) # None
  print(s.max()) # None
  s.add(1)
  s.add(2)
  s.add(3)
  print(s.min()) # 1
  print(s.max()) # 3