CSES - Lyhennys

Suunnattu painotettu verkko on aluksi tyhjä. Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jonka avulla voi lisätä kaaria verkkoon sekä tarkastaa, onko verkossa äärettömän lyhyttä polkua tietystä solmusta toiseen.

Toisin sanoen tehtävänä on selvittää, onko verkossa kahta solmua a ja b niin, että jos on olemassa mikä tahansa polku solmusta a solmuun b, voidaan löytää aina toinen polku, joka on vielä lyhempi.

Voit olettaa, että solmuja on enintään 50, luokan metodeita kutsutaan enintään 100 kertaa ja jokaisen kaaren paino on välillä -1000 \dots 1000.

Toteuta tiedostoon shortening.py luokka Shortening, jossa on seuraavat metodit:

 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • add_edge lisää solmusta a solmuun b kaaren, jonka paino on x
 • check palauttaa True, jos solmusta a solmuun b on äärettömän lyhyt polku, ja muuten False
class Shortening:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_edge(self,a,b,x):
    # TODO

  def check(self,a,b):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  s = Shortening(5)
  print(s.check(1,3)) # False
  s.add_edge(1,2,5)
  s.add_edge(2,3,-2)
  print(s.check(1,3)) # False
  s.add_edge(2,4,1)
  s.add_edge(4,2,-2)
  print(s.check(1,3)) # True