CSES - Bellman–Ford-algoritmi
Toteuta kurssikirjan mukainen Bellman–Ford-algoritmi ja testaa sen toimintaa suunnatussa verkossa, joka on muodostettu seuraavasti:
  • Verkossa on solmut $1,2,\dots,N$ ja $N=5000$.
  • Aloitussolmu on solmu $1$.
  • Solmusta $a$ on kaari solmuun $b$, jos $a<b$ ja $b-a<10$.
  • Jokaisen kaaren paino on satunnainen kokonaisluku välillä $1 \dots 1000$.
  • Kaaret ovat satunnaisessa järjestyksessä kaarilistassa.
Kauanko algoritmin suoritus vie aikaa? s

Testissä käyttämäsi koodi: