CSES - Listahyppy

Annettuna on lista, jossa on n alkiota. Jokainen alkio on kokonaisluku väliltä 1 \dots n.

Lähdet liikkelle listan alusta, ja aina kun olet alkion x kohdalla, saat hypätä x askelta vasemmalle tai oikealle. Et saa kuitenkaan tehdä hyppyä, joka veisi listan ulkopuolelle. Tavoitteesi on päästä listan loppuun niin, että hyppyjen kokonaismatka on mahdollisimman pieni.

Esimerkiksi listassa [3,5,2,2,2,3,5] paras ratkaisu on hypätä ensin 3 askelta oikealle, sitten 2 askelta vasemmalle ja lopuksi 5 askelta oikealle. Tässä askelia on yhteensä 3+2+5=10.

Voit olettaa, että n on enintään 10^5. Jos mitään ratkaisua ei ole olemassa, palauta -1.

Toteuta tiedostoon listjump.py funktio calculate, joka antaa pienimmän kokonaismatkan.

def calculate(t):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(calculate([1,1,1,1])) # 3
    print(calculate([3,2,1])) # -1
    print(calculate([3,5,2,2,2,3,5])) # 10
    print(calculate([7,5,3,1,4,2,4,6,1])) # 32