CSES - Tasajako

Annettuna on lista kokonaislukuja ja tehtäväsi on selvittää, onko luvut mahdollista jakaa kahteen ryhmään niin, että molempien ryhmien summa on sama.

Esimerkiksi kun lista on [9,4,8,7,6], mahdollinen ratkaisu on muodostaa ryhmät [8,9] ja [4,6,7]. Tällöin kummankin ryhmän lukujen summa on 17.

Voit olettaa, että jokainen luku on välillä 1 \dots 10^9 ja että listalla on enintään 16 lukua.

Toteuta tiedostoon partition.py funktio check, joka ilmoittaa, onko luvut mahdollista jakaa tasan.

def check(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(check([3,4,5])) # False
  print(check([16,8,4,4])) # True
  print(check([9,4,8,7,6])) # True
  print(check([1,2,3,4,5,6])) # False
  print(check([1,2,3,4,5,6,7])) # True
  print(check([4,4,4,6,6])) # True