CSES - Kutsukerrat
Toteuta seuraava funktio niin, että pystyt laskemaan, montako kertaa funktiota kutsutaan yhteensä rekursion aikana.
function f(n)
    if n <= 2
        return n
    return f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)
Esimerkiksi kun $n=10$, funktion kutsuja tulee $289$.

Montako funktion kutsua tulee, kun $n=30$?

Testissä käyttämäsi koodi: