CSES - Rekursio

Toteuta seuraava rekursiivinen funktio:

function f(n)
    if n <= 2
        return n
    return f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)

Esimerkiksi kun n=10, funktion tulisi palauttaa arvo 230.

Testaa funktion toimintaa tapauksessa n=30.

Minkä arvon funktio palauttaa?

Kauanko aikaa laskemiseen kuluu? s

Testissä käyttämäsi koodi: