CSES - ABC-lista

Tehtäväsi on muodostaa lista, jossa on kaikki n merkin pituiset merkkijonot, joissa jokainen merkki on A, B tai C. Listan tulee olla aakkosjärjestyksessä.

Voit olettaa, että n on välillä 1 \dots 10.

Toteuta tiedostoon abclist.py funktio create, joka muodostaa listan.

def create(n):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(create(1)) # [A,B,C]
    print(create(2)) # [AA,AB,AC,BA,BB,BC,CA,CB,CC]
    print(len(create(5))) # 243