CSES - Pitkä reitti

Robotti liikkuu kuten viikon aiemmassa tehtävässä, mutta toistaa samaa liikesarjaa k kertaa peräkkäin. Monessako eri ruudussa robotti käy yhteensä?

Voit olettaa, että liikesarjassa on enintään 100 komentoa ja k on välillä 1 \dots 10^9.

Toteuta tiedostoon longroute.py funktio count, joka ilmoittaa eri ruutujen määrän, kun sille annetaan robotin liikesarja ja toistojen määrä.

def count(s,k):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count("UR", 100)) # 201
  print(count("UD", 100)) # 2
  print(count("UURRDDL", 500)) # 1506
  print(count("L", 10**9)) # 1000000001
  print(count("DLUR", 10**9)) # 4