CSES - Robotin reitti

Robotti on alussa ruudussa (0,0). Tämän jälkeen robotti liikkuu annetun liikesarjan mukaisesti askeleen kerrallaan. Liikesarja muodostuu merkeistä U (up), D (down), L (left) ja R (right). Monessako eri ruudussa robotti käy yhteensä?

Voit olettaa, että liikesarjassa on enintään 10^5 komentoa.

Toteuta tiedostoon robot.py funktio count, jolle annetaan robotin liikesarja ja joka ilmoittaa eri ruutujen määrän.

def count(s):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(count("LL")) # 3
    print(count("UUDLRR")) # 5
    print(count("UDUDUDU")) # 2