CSES - Robotin reitti Robotti on alussa ruudussa $(0,0)$. Tämän jälkeen robotti liikkuu annetun liikesarjan mukaisesti askeleen kerrallaan. Liikesarja muodostuu merkeistä U (up), D (down), L (left) ja R (right). Monessako eri ruudussa robotti käy yhteensä?

Voit olettaa, että liikesarjassa on enintään $10^5$ komentoa.

Toteuta tiedostoon robot.py funktio count, jolle annetaan robotin liikesarja ja joka ilmoittaa eri ruutujen määrän.
def count(s):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(count("LL")) # 3
    print(count("UUDLRR")) # 5
    print(count("UDUDUDU")) # 2