CSES - Lyhin puuttuva

Annettuna on merkkijono, jossa on n merkkiä väliltä a–z.

Tehtäväsi on selvittää, kuinka pitkä on lyhin merkkijono, joka muodostuu merkeistä a–z eikä ole annetun merkkijonon yhtenäinen osajono.

Voit olettaa, että n on enintään 10^5.

Toteuta tiedostoon nostring.py funktio find, joka antaa merkkijonon pituuden.

def find(s):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(find("zzz")) # 1
    print(find("aybabtu")) # 1
    print(find("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")) # 2