CSES - Sulkulauseke

Merkkijonon jokainen merkki on (, ) tai tähti *. Tehtäväsi on korvata jokainen merkki * yhdellä tai useammalla lopettavalla sulkumerkillä ) siten, että syntyvä sulkulauseke on kelvollinen, tai ilmoittaa, että tämä ei ole mahdollista.

Kelvolliset sulkulausekkeet ovat sellaisia, joissa jokaista alkavaa sulkumerkkiä vastaa tasan yksi lopettava sulkumerkki. Esimerkiksi ()(()()) ja (()(())) ovat kelvollisia sulkulausekkeita, mutta )( ja ()) eivät ole.

Ohjelmasi tulee palauttaa lista, jonka pituus vastaa syötteessä olevan merkkijonon tähtien lukumäärää. Jokainen luku listalla ilmoittaa järjestyksessä, kuinka monella lopettavalla sulkumerkillä vastaava tähti tulee korvata. Voit antaa minkä tahansa kelvollisen ratkaisun. Mikäli sulkulausekkeesta ei voi saada kelvollista, ohjelman tulee palauttaa None.

Voit olettaa, että merkkijonossa on enintään 10^5 merkkiä. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on O(n).

Toteuta tiedostoon brackets.py funktio balance, joka palauttaa listan, joka ilmoittaa kustakin tähdestä sitä vastaavien )-merkkien lukumäärän, tai None, jos sulkulausekkeesta ei voi saada kelvollista.

def balance(s):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(balance("*(")) # None
  print(balance("(*")) # [1]
  print(balance("(())")) # []
  print(balance("(((((*")) # [5]
  print(balance("(((((*(")) # None
  print(balance("((((*(()*()*")) # [2,2,1]
  print(balance("((*))(((*")) # None

Selitys: Merkkijonossa ((((*(()*()* eräs kelvollinen ratkaisu on korvata ensimmäinen ja toinen tähti kahdella lopettavalla sulkumerkillä ja viimeinen tähti yhdellä lopettavalla sulkumerkillä. Näin syntyvä sulkulauseke olisi (((())(()))()), joka on kelvollinen. Muitakin mahdollisia ratkaisuja on olemassa.