CSES - Muuttuva lista

Aluksi listan sisältö on [1,2,3,...,n]. Joka askeleella otat listan kaksi ensimmäistä alkiota ja siirrät ne listan loppuun käänteisessä järjestyksessä. Mikä on listan ensimmäinen alkio k askeleen jälkeen?

Esimerkiksi kun n=4 ja k=3, lista muuttuu näin:

[1,2,3,4] \rightarrow [3,4,2,1] \rightarrow [2,1,4,3] \rightarrow [4,3,1,2]

Tässä tapauksessa listan ensimmäinen alkio on siis 4.

Voit olettaa, että n on välillä 2 \dots 10^5 ja k on enintään 10^5. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on O(n+k).

Toteuta tiedostoon fliptwo.py funktio solve, joka palauttaa ensimmäisen alkion k askeleen jälkeen.

def solve(n,k):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(solve(4,3)) # 4
    print(solve(12,5)) # 11
    print(solve(99,555)) # 11
    print(solve(12345,54321)) # 9875

Lisähaaste: Tehtävä on mahdollista ratkaista myös matemaattisesti ajassa O(1). Voit halutessasi miettiä myös tällaista ratkaisua.