CSES - Pino Tehtäväsi on toteuttaa oma tehokas pino-tietorakenne, joka tarjoaa seuraavat toiminnot:
 • Lisää luku pinon päälle
 • Palauta ja poista luku pinon päältä
 • Kasvata pinon $k$ päällimmäisen luvun arvoa yhdellä
Tietorakenteen jokaisen operaation tulee olla $O(1)$-aikainen. Voit olettaa, että jokainen alkio on kokonaisluku väliltä $1 \dots 10^9$.

Toteuta tiedostoon stack.py luokka Stack seuraavan mallin mukaisesti.
class Stack:
  def __init__(self):
    # TODO

  def push(self, x):
    # TODO

  def pop(self):
    # TODO

  def increase(self, k):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  s = Stack()
  s.push(1)
  s.push(2)
  s.push(3)
  s.increase(2)
  print(s.pop()) # 4
  s.push(1)
  s.increase(2)
  print(s.pop()) # 2
  print(s.pop()) # 4
  print(s.pop()) # 1
Selitys: Pinon sisältö käyttäytyy koodipohjassa näin:
 • $[]$
 • push(1) $\rightarrow$ $[1]$
 • push(2) $\rightarrow$ $[1,2]$
 • push(3) $\rightarrow$ $[1,2,3]$
 • increase(2) $\rightarrow$ $[1,3,4]$
 • pop() $\rightarrow$ $[1,3]$
 • push(1) $\rightarrow$ $[1,3,1]$
 • increase(2) $\rightarrow$ $[1,4,2]$
 • pop() $\rightarrow$ $[1,4]$
 • pop() $\rightarrow$ $[1]$
 • pop() $\rightarrow$ $[]$