CSES - Listan tehokkuus I
Toteuta testi, jossa listaan lisätään ensin luvut $1,2,\dots,n$ yksi kerrallaan listan loppuun. Tämän jälkeen listasta poistetaan $n$ kertaa ensimmäinen alkio.

Käytä testissä taulukkolistaa eli Pythonissa tavallista listaa [].

Toteuta testi niin, että $n=10^5$. Mittaa kaksi aikaa: kauanko kestää lisätä luvut listalle ja kauanko kestää poistaa ne listalta.

Tässä tehtävässä saat pisteen automaattisesti, kun ilmoitat tulokset ja käyttämäsi koodin ja painat lähetysnappia.

Lisäämisen kesto: s

Poistamisen kesto: s

Testissä käyttämäsi koodi: