CSES - Alitaulukko
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Annettuna on taulukko, jossa on n kokonaislukua. Lisäksi annettuna on väli [a,b].

Tehtäväsi on etsiä taulukosta alitaulukko, jonka pituus on vähintään a, korkeintaan b ja sen lukujen summan tulee olla mahdollisimman suuri.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kolme kokonaislukua n, a ja b.

Seuraavalla rivillä on n kokonaislukua x_1,x_2,\ldots,x_n: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta suurin mahdollinen alitaulukon summa.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 1 \le a \le b \le n
  • -10^9 \le x_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

8 2 4
-1 3 -2 8 -1 -1 -1 7

Tuloste:

9