CSES - Alitaulukko
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Annettuna on taulukko, jossa on $n$ kokonaislukua. Lisäksi annettuna on väli $[a,b]$.

Tehtäväsi on etsiä taulukosta alitaulukko, jonka pituus on vähintään $a$, korkeintaan $b$ ja sen lukujen summan tulee olla mahdollisimman suuri.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kolme kokonaislukua $n$, $a$ ja $b$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta suurin mahdollinen alitaulukon summa.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le a \le b \le n$
  • $-10^9 \le x_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
8 2 4
-1 3 -2 8 -1 -1 -1 7


Tuloste:
9