CSES - Suuremmat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Sinulle on annettu taulukko, jossa on n lukua. Tehtäväsi on ilmoittaa jokaiselle luvulle seuraava suurempi luku taulukossa.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: taulukon koko.

Seuraavalla rivillä on n kokonaislukua x_1,x_2,\ldots,x_n, jotka kuvaavat taulukon sisällön.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa jokaiselle taulukon luvulle seuraava suurempi luku. Jos suurempaa lukua ei ole, tulosta 0.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 1 \le x_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

8
2 4 1 5 3 2 7 4

Tuloste:

4 5 5 7 7 7 0 0