CSES - Suuremmat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Sinulle on annettu taulukko, jossa on $n$ lukua. Tehtäväsi on ilmoittaa jokaiselle luvulle seuraava suurempi luku taulukossa.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: taulukon koko.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$, jotka kuvaavat taulukon sisällön.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa jokaiselle taulukon luvulle seuraava suurempi luku. Jos suurempaa lukua ei ole, tulosta 0.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le x_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
8
2 4 1 5 3 2 7 4


Tuloste:
4 5 5 7 7 7 0 0