CSES - Kolmen summa
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Annettuna on taulukko, jossa on n kokonaislukua, sekä tavoiteluku x.

Tehtäväsi on etsiä taulukosta kolme lukua a, b ja c niin, että a+b+c=x. Et voi käyttää samaa taulukon lukua monta kertaa.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua n ja x: taulukon koko ja tavoiteluku.

Seuraavalla rivillä on n kokonaislukua t_1,t_2,\ldots,t_n: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta kolme lukua a, b ja c. Jos ratkaisuja on useita, voit tulostaa minkä tahansa kelvollisen ratkaisun. Voit olettaa, että jokin ratkaisu on aina olemassa.

Rajat

  • 3 \le n \le 5000
  • -10^9 \le x,t_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

5 7
3 -1 6 4 -2

Tuloste:

3 6 -2