CSES - Kolmen summa
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Annettuna on taulukko, jossa on $n$ kokonaislukua, sekä tavoiteluku $x$.

Tehtäväsi on etsiä taulukosta kolme lukua $a$, $b$ ja $c$ niin, että $a+b+c=x$. Et voi käyttää samaa taulukon lukua monta kertaa.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $x$: taulukon koko ja tavoiteluku.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $t_1,t_2,\ldots,t_n$: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta kolme lukua $a$, $b$ ja $c$. Jos ratkaisuja on useita, voit tulostaa minkä tahansa kelvollisen ratkaisun. Voit olettaa, että jokin ratkaisu on aina olemassa.

Rajat
  • $3 \le n \le 5000$
  • $-10^9 \le x,t_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
5 7
3 -1 6 4 -2


Tuloste:
3 6 -2