CSES - Viivat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Annettuna on $n$ viivaa tasossa ja tehtäväsi on laskea, kuinka monessa kohdassa kaksi viivaa leikkaa toisiaan.

Jokainen viiva on pysty- tai vaakasuuntainen. Mitkään samalla suoralla olevat viivat eivät koske toisiaan, eikä millään kahdella viivalla ole samaa päätepistettä.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: viivojen määrä.

Sitten syötteessä on $n$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden viivan. Jokaisella rivillä on kokonaisluvut $x_1$, $y_1$, $x_2$ ja $y_2$: viiva kulkee pisteestä $(x_1,y_1)$ pisteeseen $(x_2,y_2)$.

Tuloste

Tulosta viivojen leikkauspisteiden määrä.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $-10^6 \le x_1 \le x_2 \le 10^6$
  • $-10^6 \le y_1 \le y_2 \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
3
2 3 7 3
3 1 3 5
6 2 6 6


Tuloste:
2