CSES - Puut
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Uolevin sedän tilalla on n puuta, ja tiedät jokaisen puun sijainnin. Tehtäväsi on selvittää pienin etäisyys kahden puun välillä.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: puiden määrä.

Sitten syötteessä on n riviä, joista jokainen kuvaa yhden puun. Rivillä on kaksi kokonaislukua x ja y: puu on kohdassa (x,y). Mitkään kaksi puuta eivät ole samassa kohdassa.

Tuloste

Tulosta yksi luku: pienin etäisyys kahden puun välillä.

Vastauksen absoluuttinen tai suhteellinen virhe saa olla enintään 10^{−6}.

Rajat

  • 2 \le n \le 10^5
  • -10^6 \le x,y \le 10^6

Esimerkki

Syöte:

3
1 3
3 1
5 5

Tuloste:

2.828427125