CSES - Viivat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Annettuna on n viivaa tasossa ja tehtäväsi on laskea, kuinka monessa kohdassa kaksi viivaa leikkaa toisiaan.

Jokainen viiva on pysty- tai vaakasuuntainen. Mitkään samalla suoralla olevat viivat eivät koske toisiaan, eikä millään kahdella viivalla ole samaa päätepistettä.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: viivojen määrä.

Sitten syötteessä on n riviä, joista jokainen kuvaa yhden viivan. Jokaisella rivillä on kokonaisluvut x_1, y_1, x_2 ja y_2: viiva kulkee pisteestä (x_1,y_1) pisteeseen (x_2,y_2).

Tuloste

Tulosta viivojen leikkauspisteiden määrä.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • -10^6 \le x_1 \le x_2 \le 10^6
  • -10^6 \le y_1 \le y_2 \le 10^6

Esimerkki

Syöte:

3
2 3 7 3
3 1 3 5
6 2 6 6

Tuloste:

2