Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Puut


Task | Statistics


CSES - PuutCSES - Puut

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Uolevin sedän tilalla on $n$ puuta, ja tiedät jokaisen puun sijainnin. Tehtäväsi on selvittää pienin etäisyys kahden puun välillä.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: puiden määrä.

Sitten syötteessä on $n$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden puun. Rivillä on kaksi kokonaislukua $x$ ja $y$: puu on kohdassa $(x,y)$. Mitkään kaksi puuta eivät ole samassa kohdassa.

Tuloste

Tulosta yksi luku: pienin etäisyys kahden puun välillä.

Vastauksen absoluuttinen tai suhteellinen virhe saa olla enintään $10^{−6}$.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
3
1 3
3 1
5 5


Tuloste:
2.828427125