CSES - Lahjat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Luokalla on n oppilasta, joista jokainen toi joulujuhlaan lahjan.

Montako tapaa on jakaa lahjat takaisin oppilaille niin, että kukaan ei saa omaa lahjaansa?

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku n: oppilaiden määrä.

Tuloste

Tulosta eri tapojen määrä modulo 10^9+7.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^6

Esimerkki

Syöte:

4

Tuloste:

9