CSES - Lahjat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Luokalla on $n$ oppilasta, joista jokainen toi joulujuhlaan lahjan.

Montako tapaa on jakaa lahjat takaisin oppilaille niin, että kukaan ei saa omaa lahjaansa?

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$: oppilaiden määrä.

Tuloste

Tulosta eri tapojen määrä modulo $10^9+7$.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
4

Tuloste:
9