CSES - Omenat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Luokassa on $n$ oppilasta, ja he jakavat keskenään $m$ omenaa. Montako erilaista tapaa jakaa omenat on olemassa? Kaksi tapaa ovat erilaiset, jos jollakin oppilaalla on eri määrä omenoita.

Esimerkiksi jos $n=3$ ja $m=2$, erilaisia tapoja on $6$: $[0,0,2]$, $[0,1,1]$, $[0,2,0]$, $[1,0,1]$, $[1,1,0]$ ja $[2,0,0]$.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$.

Tuloste

Tulosta tapojen määrä modulo $10^9+7$.

Rajat
  • $1 \le n,m \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
3 2

Tuloste:
6